15.7.17

ego

tinggi nya ego seorang lelaki

diletakkan tempat paling tinggi
sampai lupa mana yang lebih utama