28.6.15

Lebih baik diam,
Dari berkata perkara sia dan menyakitkan.

Salah

Kerap tunding jari jadi punca.
Lebih baik diam